Nedeľa Najsvätejšej Trojice „C“

Farské oznamy

  Najsvätejšia Trojica „C“
    (13.6. 2022 – 19.6.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Št – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, slávnosť
Ne 12. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – rod. Haberová, rod. Karafová (č.d. 123)

Utorok – 17:30 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová (č.d. 124)

Streda – 18:00 – Horovce – Anna, Mária, Ján (č.d. 124)

Štvrtok – 16:30 – Tušice – ZBP rod. Vargová (TNV 23)
                 17:30 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  18:30 – Horovce – rod. Kopčová, rod. Ješková (č.d. 95)

Piatok – 18:00 – Horovce – Mária Bereščíková, mesačná

Sobota – 8:00 – Horovce – Peter Ľoch, mesačná

Nedeľa – 8:00 – Horovce – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária, Ján Suchý (č.d. 190)
                  10:30 – Tušice – na úmysel ordinára