Nedeľa Zoslania Ducha Svätého „C“

Farské oznamy


Zoslanie Ducha Svätého „C“
(6.6. 2022 – 12.6.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi
Št – Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz
So – Sv. Barnabáš, apoštol
Ne Nedeľa Najsvätejšej Trojice „C“    

Sväté omše:
Pondelok – 17:15 – Tušice – na úmysel
                 18:00 – Horovce – ZBP Alena (č.d. 109)

Utorok – 17:00 – Horovce – Poďakovanie za Božiu ochranu obce
             17:45 – Tušická Nová Ves – Anna, Štefan Zambor (č.d. 194)

Streda – 18:00 – Horovce – Ján Ľoch a rodičia (č.d. 40)

Štvrtok – 7:30 – Tušice – za farnosť
             18:00 – Horovce – Juraj Vanta (č.d. 12)

Piatok – 17:30 – Tušická Nová Ves – Mária Bodnárová (č.d. 138)

Sobota – 8:00 – Horovce – ZBP Lucia (č.d. 101)
            15:30 – Horovce (sobáš) – Branislav Chalčák – Andrea Chalčáková
            18:00 – Tušice – ZBP Anna a Ján Hotovčin, 50r. sobáša (č.d. 92)

Nedeľa – 8:00 – Tušická Nová Ves – rod. Bajusová, rod. Ľochová (č.d. 185)
             10:00 – Horovce – za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy:
– nácvik deti pred 1. sv. prijímanim bude v pondelok, stredu a vo štvrtok po sv. omši v Horovciach