7. veľkonočná nedeľa „C“

Farské oznamy

 7. veľkonočná nedeľa „C“ 
      (30.5. 2022 – 5.6.2022)

Liturgický kalendár:
St – Sv. Justín, mučeník
Št – Sv. Marcelín a Sv. Peter, mučeníci
Pi – Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
Ne Zoslanie Ducha Svätého „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Helena, Anton Hotový, mesačná
Utorok – 7:30 – Horovce – ZBP Tatiana Palenčíková (č.d. 34)
                 18:00Tušická Nová Ves – Anna Oporosková, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – rod. Berešová, rod. Roňďošová (č.d. 172)
Štvrtok – 18:00 – Tušice – ZBP Ružena Veselinyová (TNV)
Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 8:00 – Horovce – Anna, Jaroslav (č.d. 58)
                 18:30 – Tušice (Turíčna vigília) na úmysel
Nedeľa – 8:00 – Horovce – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Repková, rod. Jackuličová (č.d. 30)
                 10:30 – Tušice – za veriacich filiálky Tušice

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Horovce – od 16:30 do 18:00
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:30 do 18:00
Streda – Horovce – od 16:30 do 18:00
Štvrtok – Tušice – od 16:00 do 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– Letné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

– na budúcu nedeľu bude na filiálke v Tušiciach odpustová slávnosť. Všetci ste srdečne pozvaní.

– slávnosť 1.sv.prijímania v našej farnosti bude v nedeľu Najsvätejšej Trojice 12.6.2022 o 10h vo farskom kostole v Horovciach