4. veľkonočná nedeľa (nedeľa Dobrého pastiera) „C“

Farské oznamy

 4. veľkonočná nedeľa „C“
      (9.5. 2022 – 15.5.2022)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi
St – Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica
Št – Sv. Nereus a Achilus, mučeníci
         Sv. Pankrác, mučeník
Pi – Preblahoslavená Panna Mária Fatimská
So –  Sv. Matej, apoštol
Ne 5. veľkonočná nedeľa „C“    

Sväté omše:
Utorok – 17:30Tušická Nová Ves – rod. Zamborová (č.d. 194)
Streda – 7:30 – Tušice – ZBP Ján Vaľo (č.d. 97)
                 18:00 – Horovce – rod. Kalvinová, rod. Marjovičová (č.d. 156)
Štvrtok – 17:30 – Tušice – Mária Vagašová (č.d. 148)
Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Tomášová, rod. Nováková (č.d. 137)
Sobota – 8:00 – Tušice – Mária Babjaková, 1.výr.
                 15:00 – Tušická Nová Ves – sobáš – Lešniak – Holubová
Nedeľa – 8:00 – Horovce – ZBP rod. Poláková (č.d. 69)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Tušice – ZBP Juraj Talaj (č.d. 88)

Oznamy:
– dnes je zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.
– v piatok bude stretnutie prvoprijimajúcich v Horovciach