3. veľkonočná nedeľa „C“

Farské oznamy

         3. veľkonočná nedeľa „C“
              (2.5. 2022 – 8.5.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
Ut – Sv. Filip a Jakub, apoštoli
St –  Sv. Florián, mučeník
Ne 4. veľkonočná nedeľa „C“ (nedeľa Dobrého pastiera) 

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušická Nová Ves – Anna, Ján Kmec (č.d. 27)
                      18:00 – Horovce – Jaroslav Nízky (č.d. 135)
Utorok 18:00Tušická Nová Ves – rodičia Veselinyoví, Andrej a Ján (č.d. 176)
Streda – 18:00 – Horovce – Pavol Polák
Štvrtok – 18:00 – Tušice – Mária, Štefan Matovič (č.d. 41)
Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice –CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – Anna Michal Baran
Nedeľa – 8:00 – Horovce – ZBP rod. Barbaričová, rod. Hreňková (č.d. 220)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Ivanová, rod. Kočišová (č.d. 205)
                 10:30 – Tušice – za farnosť

Oznamy:
– celofarská poklona v pondelok: TNV od 8:30 – 11:30
                                                             T – 11:30 – 14:30
                                                             H – 14:30 – 17:45
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Tušická Nová Ves – od 7:00 do 8:00
                      Horovce – od 16:00 do 18:00
Utorok – Tušická Nová Ves – od 17:00 do 18:00
Streda – Horovce – od 17:00 do 18:00
Štvrtok – Tušice – od 16:30 do 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– tento týždeň máme Týždeň modlitieb za duchovné povolania
– v mariánskom mesiaci máj sa loretánske litánie budeme modliť pred sv.omšou spoločne
– na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na Seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.