2. veľkonočná nedeľa „C“ (nedeľa Božieho milosrdenstva)

Farské oznamy

       2. veľkonočná nedeľa „C“
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
            (25.4.2022 – 1.5.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Marek, evanjelista
Št – Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník
         Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, kňaz
Pi – Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
So – Sv. Pius V., pápež
Ne 3. veľkonočná nedeľa „C“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – TušiceJán Grecula, zádušná
                      18:00 – Horovce – Mária Bereščíková, mesačná
Utorok – 17:00 – Horovce – Mária Ľochová, mesačná
                  18:00Tušická Nová Ves – Anna Džubanská, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – Anna Dojčáková, mesačná
Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária Babjaková, mesačná
                  18:00Tušická Nová Ves – Andrej Bálint, mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Peter Ľoch, mesačná
Sobota – 8:00 – Horovce – Helena, Anton Hotový, mesačná
Nedeľa – 8:00 – Horovce – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Mária (č.d. 202)
                 10:30 – Tušice – Jozef (č.d. 239)

Oznamy:
– v piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich na sv. omši v Horovciach o 18h.