Kvetná nedeľa „C“ (aktualizované)

Farské oznamy

Kvetná nedeľa „C“
(11.4.2022 – 17.4.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Stanislav, biskup a mučeník
St – Sv. Martin I., pápež a mučeník
Št – Zelený štvrtok – pamiatka Pánovej večere
Pi – Veľký piatok – utrpenie a smrť Pána
So – Biela sobota/Veľkonočná vigília
Ne – Veľkonočná nedeľa „C“ – Zmŕtvychvstanie Pána

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice rod. Vargová (č.d. 46)
                      18:00 – Horovce – Lukáš Cisko (č.d. 199)
Utorok – 18:00 – Tušická Nová Ves – Mária Bodnárová (č.d. 138)
Streda – 18:00 – Horovce  – Andrej (č.d. 99)
Štvrtok – 18:00 – Horovce – Juraj Jendželovský, kňaz (p.f.)
Piatok – 15:00 – Horovce
Sobota – 19:15 – Horovce – na úmysel
Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Jurková, rod. Kačurová,
                                                                rod. Michnová (č.d. 148)
                 10:30 – Horovce – za živých členov ružencového bratstva

Oznamy:
– Dnešnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom si pripomenieme najväčšie a pre našu vieru najdôležitejšie udalosti Ježišovho života a poslania: ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva na Zelený štvrtok, Ježišovu smrť a pochovanie na Veľký piatok i Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie počas Veľkonočnej vigílie a na Veľkonočnú nedeľu.

         Zelený štvrtok – spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Táto svätá omša bude o 930 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
         Večerná svätá omša sa slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Jeho krv vyliata za nás je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Každá svätá omša je preto skutočným sprítomnením Kristovej vykupiteľskej smrti. Ježiš nám zo svojho obetného stola podáva najväčší dar – svoje telo a krv – ako prameň nového života. V našom kostole budeme sláviť túto svätú omšu o 1800

      Veľký piatok je dňom slávenia utrpenia a smrti Pána. Je dňom prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Neslávi sa Eucharistia – svätá omša, ale vykonávajú sa obrady, ktoré budú v našom kostole o 1500 hod. Sviatosť Oltárna bude po obradoch vystavená do 2000 hod.

         Biela sobota. V tento deň bude ráno od 800 hod. vystavená sv. Oltárna k poklone pri Božom hrobe do 1900 hod. Veľkonočnú vigíliu začneme sláviť o 1915 hod.

         Od Zeleného štvrtku do Veľkonočnej vigílie sa pri vstupe do kostola neprežehnávame. Z toho dôvodu nebude vo sväteničkách pri vchodoch do kostola svätená voda.

Úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať:

  1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť …
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

         Požehnanie Veľkonočného jedla: sobota – Tušice 16:00
                                                                                                  Tušická Nová Ves 16:45
                                                                                nedeľa – Horovce 7:15

Sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových):
 piatok od 11:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

 nedeľa od 13:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce