5. pôstna nedeľa „C“

Farské oznamy

 5. pôstna nedeľa „C“
(4.4.2022 – 10.4.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi
Ut – Sv. Vincent Ferrero, kňaz
Št – Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz
Ne Kvetná nedeľa „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Tušice – Mária Matovičová, (ružencové bratstvo)
Utorok – 18:00Tušická Nová Ves – Juraj Eštok (č.d. 184)
Streda – 18:00 – Horovce – Anton Novák, 1.výr.
Štvrtok – 7:30 – Tušická Nová Ves – rod. Bálintová (č.d. 193)
Piatok – 18:00 – Horovce – Ján Hredzák (č.d. 27)
Sobota – 8:00 – Horovce – Alojz Jendželovský (č.d. 56)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP a dary DS pre Jakuba (č.d. 92)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Mikitová (č.d. 117)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.
– v piatok 8.4. bude stretnutie prvoprijímajúcich vo farskom kostole v Horovciach o 18h. Povzbudzujem aj k účasti na pobožnosti Krížovej cesty pred sv. omšou.

Spovedanie pred Veľkou nocou:
Sobota – Horovce od 9:00 – cca 11:00
– počas týždňa 1h pred sv. omšou

– predveľkonočné upratovanie Horovce – sobota 15:00
Tušická Nová Ves – štvrtok 10:15
Tušice – sobota 9:00