1. pôstna nedeľa „C“

Farské oznamy

         1. pôstna nedeľa „C“
          (7.3.2022 – 13.3.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Perpetua a Sv. Felicita, mučenice
Ut – Sv. Ján z Boha, rehoľník
St – Sv. Františka Rímska, rehoľníčka
Ne 2. pôstna nedeľa „C“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00Horovce – Andrej (č.d. 61)
Utorok – 17:00 Tušická Nová Ves – Ružena Veselinyová (č.d. 178)
Streda – 18:00 – Horovce – Ján Bereščík (č.d. 114)
Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP rod. Fehérová (č.d. 70)
Piatok – 18:00 – Horovce – Anna, Ján (č.d. 8)
Sobota – 8:00 Tušická Nová Ves – ZBP Anna Drábová (č.d. 43)
Nedeľa – 8:00 – Horovce – Alojz Marjovič (č.d. 126)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Tušice – Barbora, Andrej Bálint (č.d. 158)

Oznamy:

– Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.

– Dnešnú nedeľu sa koná jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

– v piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich na sv. omši o 18h.