8. nedeľa v období cez rok „C“

Farské oznamy

 8. nedeľa v období cez rok „C“
           (28.2.2022 – 6.3.2022)

Liturgický kalendár:
St –  POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu
Ne 1. pôstna nedeľa „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00Tušice – ZBP Nikoleta a Vladimír (č.d. 22)
Utorok – 18:00 Tušická Nová Ves – Marta Veselinyová (č.d. 176)
Streda – 16:30 – Tušice – na úmysel ordinára
                17:30 – Tušická Nová Ves – rod. Vargová, rod. Lenartovičová (č.d. 19)
                18:30 – Horovce – Ján Ľoch (č.d. 40)
Štvrtok – 18:00 – Horovce – Peter Ľoch, zádušná
Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 8:00 Horovce – Helena Hotová, zádušná
Nedeľa – 8:00 – Horovce – Zuzana, Juraj Ješko (č.d. 259)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Makohusová (č.d. 94)
                 10:30 – Tušice – za farnosť

Oznamy:
Zmierna poklonanedeľa Horovce od 14:00 – 17:00
                                         (15:00 – modlitba Korunky Božieho milosrdenstva)
                                         pondelok Tušice od 16:00 – 18:00
                                         utorok Tušická Nová Ves od 16:00 – 18:00

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Nedeľa – Horovce – od 14:00 do 17:00
Pondelok – Tušice – od 16:00 do 18:00
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:00 do 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Streda v tomto týždni bude dňom pokánia a prísneho pôstu v celej Cirkvi. To znamená:
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života až do smrti. Tento zákon sa na Popolcovú stredu a na Veľký piatok nemôže nahradiť  iným skutkom pokánia. Zákon prísneho pôstu (raz za deň sa najesť do sýta) zaväzuje všetkých od 18 roku života (plnoletých) do začatia 60 roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.   (CIC kán. 1252)

Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

„V sobotu 5.marca 2022 sa bude o 16.00 v katolíckom kostole v Tušiciach, konať ekumenické podujatie Svetový deň modlitieb žien .Témou je slovo Písma:  „DÁM VÁM BUDÚCNOSŤ A NÁDEJ” Tohtoročný program pripravili kresťanské ženy z Anglicka, Walesu a Severného Írska. V našich obciach sa SDM uskutoční v spolupráci rímskokatolíckej a reformovanej  cirkvi. Súčasťou  programu bude aj zbierka na podporu charitatívneho projektu v meste Leeds“