5. nedeľa v období cez rok „C“

Farské oznamy

 5. nedeľa v období cez rok „C“
          (7.2.2022 – 13.2.2022)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Hieronym Emiliany, rehoľník
          Sv. Jozefína Bakhita, panna
Št – Sv. Školastika, panna
Pi – Preblahoslavená Panna Mária Lurdská
Ne – 6. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00Horovce – Zuzana, Andrej Mikita (č.d. 230)
Utorok – 17:00 Tušická Nová Ves – Jozef Bálint (č.d. 193)
Streda – 18:00 – Horovce – Juraj Rusinkovič (č.d. 196)
Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová (č.d. 92)
Piatok – 18:00 – Horovce – Juraj Gajdoš (č.d. 219)
Sobota – 8:00 Tušická Nová Ves – Matúš (č.d. 153)
                 18:00 – Horovce – ZBP Ján (č.d. 27)
Nedeľa – 8:00 – Horovce – Zuzana, Juraj Halas (č.d. 238)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Vargová, rod. Hvozdíková (č.d. 23)
                 10:30 – Tušice – za farnosť

Oznamy:
Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše v nedeľu bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:
Nedeľa 13.2. –  Tušická Nová Ves – 11:30

– v piatok 11.2. je 30. Svetový deň chorých
– vysluhovanie sv. pomazania chorých pri sv. omši – Utorok – Tušická Nová Ves
                                                                                                Štvrtok – Tušice
                                                                                                Piatok – Horovce

– najbližšie stretnutie prvoprijímajúcich bude až 18.2.2022.

– na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby jednotlivých kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.