4. nedeľa v období cez rok „C“

Farské oznamy

4. nedeľa v období cez rok „C“
          (31.1.2022 – 6.2.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Ján Bosco, kňaz
St – Obetovanie Pána, sviatok
Št – Sv. Blažej, biskup a mučeník
         Sv. Oskár, biskup
So – Sv. Agáta, panna a mučenica
Ne – 5. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00Horovce – Anna (č.d. 201)
Utorok – 18:00 Tušická Nová Ves – Jozef Kmec (č.d. 135)
Streda – 16:30 Tušická Nová Ves – Anna, Michal Kuchár (č.d. 173)
                 18:00 – Horovce – Anna, Andrej Bereščík (č.d. 11)
Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP Ján (č.d. 68)
                  18:00 – Horovce – ZBP Ľuboš (č.d. 56)
Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 8:00 Tušice – Vladimír Savko (č.d. 39)
                 18:00 – Horovce – ZBP Anton (č.d. 8)
Nedeľa – 8:00 – Horovce – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Michal Eštok a rodičia (č.d. 94)
                 10:30 – Tušice – ZBP Zuzana a Ján (č.d. 46)

Oznamy:
Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše v nedeľu bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:
Nedeľa 6.2. –  Tušická Nová Ves – 11:30
                            Tušice – 11:45

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Horovce – od 16:00 do 18:00 (od 16:00 – vyložená sviatosť Oltárna k poklone a adorácii)
Utorok – Tušická Nová Ves – od 17:00 do 18:00 (od 17:00 – vyložená sviatosť Oltárna k poklone a adorácii)
Streda – Tušická Nová Ves – od 15:30 do 16:30
Štvrtok – Tušice – od 15:30 – 17:00 (od 15:30 – vyložená sviatosť Oltárna k poklone a adorácii)
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– v stredu 2.2. je 26. svetový deň zasväteného života
– v stredu pri sv. omši bude požehnanie sviec (hromničiek)
– vo štvrtok 3.2. bude na záver sv. omše udelené svätoblažejské požehnanie hrdla
– v zbierke na pastoráciu mládeže ACM/UPC sa v celej farnosti vyzbieralo 166 eur. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.