3. nedeľa v období cez rok „C“

Farské oznamy

3. nedeľa v období cez rok „C“ (nedeľa Božieho slova)
      (24.1.2022 – 30.1.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
Ut – Obrátenie sv. Pavla, apoštola
St – Sv. Timotej a Títus, biskupi
Št – Sv. Angela Merici, panna
Pi – Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
Ne – 4. nedeľa v období cez rok „C“    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 Tušická Nová Ves – Andrej Bálint, mesačná
                      18:00Horovce – Anna Dojčáková, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – Mária Ľochová, mesačná
Štvrtok – 17:00 – Tušice – rod. Onderová, rod. Krausová, rod. Čačková, mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Mária Bereščíková, mesačná
Sobota – 8:00 Tušická Nová Ves – Anna, Michal Baran
                 18:00 – Horovce – Anna Kačmárová (č.d. 212)
Nedeľa – 8:00 – Horovce – Zuzana, Michal Ľoch (č.d. 216)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Tušice – Anna, Ján Rohaľ (č.d. 122)

Oznamy:
Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše v nedeľu bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:
Nedeľa 30.1. – Tušická Nová Ves – 11:30
                             Tušice – 11:45
– v piatok na sv. omši o 18h vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí