34. nedeľa v období cez rok „B“ – nedeľa Krista kráľa – AKTUALIZOVANÉ

Farské oznamy

34. nedeľa v období cez rok „B“Nedeľa Krista kráľa
                    (22.11.2021 – 28.11.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Cecília, panna a mučenica
Ut – Sv. Kliment I., pápež a mučeník
          Sv. Kolumbán, opát
St – Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci
Št – Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Ne – 1. adventná nedeľa „C“ 

Všetky sväté omše budú slúžené v režime OP
Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Anna Džubanská (č.d. 81)
18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna Baranová 1.výr.
Streda – 18:00 – Horovce – Anna Dojčáková, mesačná

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, zákazu vychádzania, zákazu zhromaždovania sa s účinnosťou od 25.11.2021 sv. omše budú opäť slávené bez účasti veriacich až do opätovného povolenia. Úmysly sv. omší vyhlásené na tento týždeň budú odslúžené v konkrétne dni. Je mi to ľúto, ale žiaľ také je nariadenie.

Štvrtok –  Tušice – Mária Babjaková, mesačná
Piatok  Horovce – Mária Bereščíková, mesačná
Sobota –  Tušice – rod. Onderová, rod. Čačková, rod. Krausová, mesačná
Nedeľa Tušická Nová Ves – ZBP Martin 50r. (č.d. 19)
                   Horovce – ZBP Ema (č.d. 137)