31. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

31.nedeľa v období cez rok „B“
           (1.11.2021 – 7.11.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Všetkých Svätých, slávnosť
Ut – Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
St – Sv. Martin de Porres, rehoľník
Št – Sv. Karol Boromeo, biskup
Pi – Sv. Imrich
Ne – 32. nedeľa v období cez rok „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušice – ZBP Ján (č.d. 46)
                      9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Kočišová (č.d. 173)
                      10:30 – Horovce – za farnosť
Utorok – 16:00 – Tušice – za zosnulých z našej farnosti
                  17:00 – Tušická Nová Ves – za všetkých zosnulých
                  18:00 – Horovce – na úmysel Svätého Otca
Streda – 8:00 – Tušická Nová Ves – Zuzana, Andrej Zambor
                 18:00 – Horovce – Helena Halasová (č.d. 216)
Štvrtok – 17:00 – Horovce – Alžbeta, Ján (č.d. 123)
                  18:00 – Tušice – Anna, Jozef Nisky, (č.d. 59)
Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 15:00 – Tušice – sobáš – Veronika Haburová a František Vrábel
                  18:00 – Horovce – Andrej, Vladimír Ješko (č.d. 131)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Bajusová, rod. Kurečková (č.d. 88)
                  10:30 – Horovce – Zuzana, Juraj Ješko (č.d. 259)

Oznamy:
– spovedanie:
Streda – Tušická Nová Ves – od 7:00 do 8:00
                 Horovce – od 16:00 do 18:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Štvrtok – Horovce – od 16:00 do 17:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce