30. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

30. nedeľa v období cez rok „B“  (misijná nedeľa)
                (25.10.2021 – 31.10.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Maurus, biskup
Št – Sv. Šimon a Júda, apoštoli
Ne – 31. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna Dojčáková, zádušná
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš, mesačná
                 18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová, mesačná
Streda – 18:00 – Tušice – za dobrodincov chrámu
Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária Babjaková, mesačná
                  18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Mária Bereščíková, mesačná
Sobota – 17:00 – Tušice – ZBP rod. Hutmanová, rod. Eštoková (č.d. 12)
                  18:00 – Horovce – Mária, Ján Šaffa, mesačná
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Mattiás, Tobias, Sofia (TNV 12)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – ZBP Michal (č.d. 40)

Oznamy:
– spovedanie:
Pondelok – Horovce – od 16:00 do 18:00
Utorok – Tušická Nová Ves – od 15:00 do 17:00
Streda – Tušice – od 16:00 do 18:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Piatok – Horovce – od 15:30 do 18:00 a podľa potreby aj po sv. omši