29. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

29. nedeľa v období cez rok „B“
         (18.10.2021 – 24.10.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Lukáš, evanjelista
Ut – Sv. Ján de Brébeuf a sv. Izák Jogues, kňazi a ich spoločníci mučeníci
         Sv. Pavol z Kríža, kňaz
Pi – Sv. Ján Pavol II., pápež
So – Sv. Ján Kapistránsky, kňaz
Ne – 30. nedeľa v období cez rok „B“ (misijná nedeľa)

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Barbaričová (č.d. 220)
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, rod. Čačková,
                                                                   rod. Krausová, mesačná
                 18:00 – Horovce – Ladislav Sopko (č.d. 159)
Streda – 18:00 – Horovce – rod. Nováková, rod. Šestáková (č.d. 141)
Štvrtok – 17:00 – Tušice – František Andrejka (č.d. 244)
                  18:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan 1. výr.
Piatok – 18:00 – Horovce – Ján Ščerbák (č.d. 162)
Sobota – 17:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  18:00 – Horovce – rod. Kopčová, rod. Ješková (č.d. 95)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Martina a Ján 25r. manž. (č.d. 68)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária Bajusová (č.d. 140)
                  10:30 – Horovce – rod. Marová, rod. Kušnírová (č.d. 146)

Oznamy:
– v dnešnú nedeľu je zbierka na kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať za všetky milodary.
– na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.