27. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

27. nedeľa v období cez rok „B“
          (4.10.2021 – 10.10.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. František z Assisi, rehoľník
Ut – Sv. Faustína Kowalská, panna
St – Sv. Bruno, kňaz
Št – Ružencová Panna Mária
Pi – Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
         Sv. Ján Leonardi, kňaz
Ne – 28. nedeľa v období cez rok „B“     

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP Mária (č.d. 8)
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Mikita (č.d. 117)
                 18:00 – Horovce – ZBP Matilda s rodinou (č.d. 61)
Streda – 18:00 – Horovce – Mária, Ján JAKUB, Michal (č.d. 201)
Štvrtok – 17:00 – Tušice – za farnosť
                  18:00 – Horovce – ZBP Peter Kondáš (č.d. 21)
Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Forgáčová, Sotáková (č.d. 158)
Sobota – 18:00 – Horovce – ZBP Paulína Stopková, Ružena Rosová (č.d. 47)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Anna Čačková 80r., dcéry s rodinami (č.d 86)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária, Michal Čurma (č.d. 136)
                  10:30 – Horovce – ZBP Helena Marjovičová (č.d. 126)

Oznamy:
– minulú nedeľu bola charitatívna zbierka pre Kubu. Spolu sa v celej našej farnosti vyzbieralo 549 eur. Pán Boh zaplať všetkým darcom za všetky milodary.
– v piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na sv. omši.