20. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

       Nanebovzatie Panny Márie
(20. nedeľa v období cez rok „B“)
             (16.8.2021 – 22.8.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Štefan Uhorský, kráľ
St – Sv. Helena, cisárovná
Št – Sv. Ján Eudes, kňaz
Pi – Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi
So – Sv. Pius X., pápež
Ne – 21. nedeľa v období cez rok „B“     

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP Radovan (č.d. 114)
Utorok – 7:00 – Horovce – na úmysel
                 18:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Štvrtok – 18:00 – Tušice – Mária Babjaková, mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Marián Vaňo, mesačná
Sobota – 9:00 – Horovce – za dobrodincov chrámu
                 15:30 – Horovce – sobášJán Jaško – Emília Ľochová
                 18:30 – Tušická Nová Ves – Helena, Ján, Michal Veseliny (č.d. 75)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Michal a Apolónia (TNV 12)
                 10:00 – Horovce – odpustová slávnosť – za farnosť                 

Oznamy:
         – dnešnú nedeľu je zbierka na opravu fary (schody). Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

         – na budúcu nedeľu je vo farskom kostole odpustová slávnosť. Všetci ste srdečne pozvaní

         – veľké upratovanie farského kostola pred odpustom bude vo štvrtok od 16hod.