Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Košiciach – aktualizované

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Pápež František dňa 14. septembra 2021 navštívi Košice. Pozývame vás na toto vzácne stretnutie s ním. Prichádza v tomto neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie. Pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich rovesníkov, farníkov a priateľov. Postupne sa nám ozývajú už aj ľudia zo zahraničia so záujmom prísť a stretnúť pápeža, tak neostaňme ľahostajní voči tomuto pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho veľkolepo. Ako už bolo avizované cez maily a média, v Košiciach bude pápež na dvoch miestach – stretne sa s Rómami na Luníku IX. a príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame Vás  pripomenúť si aj túto udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy.

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných všetkých vekových kategórií.
Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime OTP s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším ako 72 hodín) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), aby si test dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska. O prípadných Mobilných odberných miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať; zatiaľ však platí, že návštevníkov prosíme urobiť si testy pred cestou na podujatia. Ďalšie informácie prípravný tím poskytne následne.

 • BEZPEČNOSTNÉ POKYNY– čo je zakázané a čo povolené.
 • Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, termosky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru. Je možné vziať si dáždnik, karimatku alebo podsedák, príp. skladaciu stoličku. V blízkosti štadióna bude k dispozícii úschovňa batožiny.
 • Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.
 • Nad Košicami bude v deň návštevy Svätého Otca vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá – drony.
 • Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
 • V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najbližšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma). 
 • Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava tieto pravidlá, na opustenie areálu.
 • Zakúpenie občerstvenia (bagety, balená voda, káva) a pitná voda v cisternách budú k dispozícii v areáli štadióna.
 • Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).
 • Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.

               Vstupy na štadión 

Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.
Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.
Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednotlivých sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebudú môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.

Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075 (pon – pia 8:30h – 16:30h)

 • Úschovňa.

V bezprostrednej blízkosti štadióna bude k dispozícii úschovňa batožiny.

1.Program Stretnutia MLADÝCH so Svätým Otcom na štadióne Lokomotíva

11:00   SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup
12.00   Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov – chvály  s vlajkovaním, Janais, Katka Koščová  a sláčikové kvarteto
14.00   ÚvodNÝ BLOK „Blahoslavená Anna KoLESÁROVÁ“
            Posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“.
            Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica musica
14.30   Prvý blok „S Máriou“
            Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František.
            Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický
14.50   Druhý blok „S Jozefom“
            Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce.
            Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický
15.15   Tretí blok „Na ceste za Ježišom“
            Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta.
            Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny, Godzone projekt – kapela eSPé, PiarMusic a ďalší
16.15   Príprava na príchod svätého otca
            Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom
16.45   Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom
              Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“  Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom
Príchod Sv. Otca v papamobile
Svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Sv. Otca Františka
18.00  ZÁVEREČNÝ BLOK
            Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

Ide o stretnutie mladých, ale SRDEČNE SÚ VÍTANÍ AJ STARŠÍ, ktorí chcú podporiť mladých.
Mladí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. Na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie, budú smerovaní pri príchode starší.

 • Účasť a registrácia deti.

Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo.  Deti do 12 rokov sú posudzované spolu s rodičmi, teda nemusia sa samostatne prihlasovať, ale rodič pri svojej registrácii  uvedie, že prichádza s deťmi (uvedie počet deti a vek detí). 

 • OZNAM pre študentov.

Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj odbor školstva oznamujú, že všetky stredné školy, ktorých sú zriaďovateľmi, podobne ako všetky cirkevné školy, ktorých zriaďovateľmi sú Košická arcidiecéza, Košická eparchia a Prešovská eparchia, v týchto školách dňa 14. septembra 2021 nebude prebiehať vyučovací proces z dôvodu návštevy pápeža v Prešove a v Košiciach.

 • Vyhradený sektor na sedenie pre starších kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky.

Kvôli obmedzenej kapacite prosíme o nahlásenie svojich osobných údajov (meno a priezvisko kňaza, rodné číslo a e-mail) na infoke@navstevapapeza.sk. Na váš uvedený e-mail vám bude spätne zaslaná vstupenka s QR kódom, ktorým sa preukážete pri vstupe do areálu štadióna. Pokiaľ sa nahlásite do sektora pre starších kňazov, nie je už potrebné sa registrovať cez celonárodný systém. Mladších kňazov povzbudzujeme, aby prišli so skupinami mladých a farníkov a boli s nimi v sektoroch aj počas programu, podobne ako na Svetových stretnutiach mládeže s pápežom. 

 • Sektor pre znevýhodnených.

Na štadióne bude vyhradený sektor pre znevýhodnených (na invalidnom vozíku alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

2. Program Stretnutia RÓMOV so Svätým Otcom na Luníku IX.

8.00 Otvorenie areálu
9.30 Predprogram: videá a videoklipy
11.00 SV. OMŠA, celebruje Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB., apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku. Kazateľ: kňaz Jozef Luscoň SDB.
13.00 Sprievodný program – Zbor z Luníka IX
           Duchovné pásmo: modlitba ruženca so svedectvami, spevom a tancom
           Videoprojekcia o Svätom Otcovi Františkovi, o bl. Emílii, o bl. Zefirínovi
           Chvály
16.00  Svätý Otec na Luníku IX.
16.30  Blok piesní a záver

 • Duchovná príprava deviatnikom.

V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy sa spojíme v modlitbe deviatnika k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii.

Informácie pre obe miesta:

 • Doprava, parkovanie, kyvadlová doprava a MHD v Košiciach zdarma.

Rátajte s obmedzenou dopravou v Košiciach. V prílohe je mapka s vyznačením obchádzky v blízkosti štadióna a trasa k záchytným parkoviskám. Z každého smeru do Košíc budú zabezpečené a riadne označené ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ – OC Optima, OC Kaufland, Metro sídl. Ťahanovce, Vozovňa DPMK Prešovská cesta. BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA bude premávať zo záchytných parkovísk ku štadiónu Lokomotíva v čase od 8:00 hod. do 21:00 hod. a od záchytných parkovísk na Luník IX. v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod.
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA bude v tento deň BEZPLATNÁ na celom území Košíc.

 • Balík pútnika.

Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Obsahuje vak na plece s potlačou, tričko s potlačou vpredu a vzadu s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku, rúško – bavlnené, dezinfekčný gél, spomienková magnetka – všetko v cene 15,- €. Objednávkový formulár je v prílohe, prípadne môžete kontaktovať priamo firmu objednavky@inremax.sk

 • Registrácia.

Upozorňujeme, že je potrebné si v tento deň vybrať len jedno miesto účasti, pretože z časových dôvodov nebude možné stihnúť kvôli obmedzenej doprave a bezpečnostným kontrolám viaceré miesta.

Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať  a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNEhttps://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. Skupinu nahlási jedna zodpovedná osoba prostredníctvom registračného formuláru.
Registrácia skupín na štadión Lokomotívy v Košiciach: https://forms.gle/44sDEcNLH478KHn38
Registrácia skupín na Luník IX v Košiciach: https://forms.gle/pdA757FmGuYa3Fbo6

 • Duchovná príprava.

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Od nedele 15. augusta už prebieha spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

 • Jedlo

Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.

 • Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

https://www.navstevapapeza.sk, https://www.facebook.com/stretnipapeza/https://instagram.com/stretni_papeza

Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk
                              +421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,
                                           +421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Stretni aj ty pápeža v Košiciach!

ZÁCHYT. p – LOKY .

mapa uzavierok – LOKY

plagat_A4_TLAC

POZVANKA DO KOSIC s ucinkujucimi

ZÁCHYT. p – LUNIK IX.