19. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

19. nedeľa v období cez rok „B“
          (9.8.2021 – 15.8.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy
Ut – Sv. Vavrinec, diakon a mučeník
St – Sv. Klára, panna
         Sv. Zuzana, panna a mučenica
Št – Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
Pi – Sv. Poncián, pápež, Sv. Hypolit, kňaz, mučeníci
So – Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník
Ne – Nanebovzatie Panny Márie     

Sväté omše:
Sobota – 18:30 – Tušická Nová Ves – Ján, Zuzana IVAN (č.d. 75)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Lenka a Jaroslav (č.d. 199)
                  9:15 – HorovceZBP rod. Marjová (č.d. 137)

                 

Oznamy:
– v tomto týždni v prípade úmrtia a vybavovania záležitosti ohľadom pohrebu kontaktuje farský úrad v Trhovišti – tel. č. 056/64 78 526
                                                                                                                                                                                                                              0905 974 888

– na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu fary (schody). Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.