18. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

18. nedeľa v období cez rok „B“
            (2.8.2021 – 8.8.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Euzébius Vercellský, biskup
          Sv. Peter Julián Eymard, kňaz
St – Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
Št – Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Pi – Premenenie Pána
So – Sv. Sixtus II., pápež a spoločníci, mučeníci
          Sv. Kajetán, kňaz
Ne – 19. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Utorok – 18:00 – Tušická Nová Ves – rod. Ľochová, rod. Bajusová (č.d. 185)
Streda – 7:30 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Klimentová (č.d. 140)
                 18:00 – Horovce – Štefan Cifruľak a rodičia (č.d. 40)
Štvrtok – 8:00 – Horovce –  za farnosť
                  18:00 – Tušice – Andrej, Michal Paľo, (č.d. 179)
Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                17:00 – Tušice – CBSJ
                18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 15:30 – Tušice – sobáš – Lenka Haburová a Jaroslav Šak
                 18:30 – Tušice – Anna a Andrej, (č.d. 12)
Nedeľa – 8:00 – HorovceAnna Kačmárová (č.d. 212)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Andrej Bálint 90r. (č.d. 35)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:15 a podľa potreby aj po sv. omši
Streda – Horovce – od 16:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Štvrtok – Tušice – od 16:15 a podľa potreby aj po sv. omši
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce