17. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

17.nedeľa v období cez rok „B“
            (26.7.2021 – 1.8.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Joachim a Anna, rodičia Preblahoslavenej Panny Márie
Ut – Sv. Gorazd a spoločníci
Št – Sv. Marta
Pi – Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi
         Bl. Zdenka Cecília Schelingová, panna a mučenica
So – Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Ne – 18. nedeľa v období cez rok „B“     

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP Anny, Hany
                     18:45 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, rod. Čačková,
                                                                         rod. Krausová, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová, mesačná
                 18:45 – Tušice – za farnosť
Štvrtok – 18:00 – Tušice – Pavol Marinko (č.d. 160)
Piatok – 18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, mesačná
                 18:30 – Tušice – ZBP Jozef (č.d. 239)
Nedeľa – 8:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Zuzana s rodinou (č.d. 94)
                  9:15 – HorovceZBP rod. Haberová, (č.d. 123)