14. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

     14. nedeľa v období cez rok „B“
                (5.7.2021 – 11.7.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia
Ut – Sv. Mária Goretti, panna a mučenica
St – Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz   
Pi – Sv. Augustín Zhao Rongo, kňaz, a spoločníci mučeníci
Ne – 15. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušice – Ján Vagaš (č.d. 147)
                      9:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Andrejková (č.d. 100)
                      10:00 – Horovce – Anna, Anton Jendželovský (č.d. 113)
Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – Michal Telepčak (č.d. 198)
Streda – 18:00 – Horovce – Anna Peteová, výr.(č.d. 223)
Štvrtok – 18:00 – Tušice – rod. Nízka (č.d. 46)
Piatok – 18:00 – Horovce – ZBP Zuzana (č.d. 99)
Sobota – 18:30 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Haberová
Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – HorovceZBP Mária (č.d. 146)