12. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 12. nedeľa v období cez rok „B“
           (21.6.2021 – 27.6.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Alojz Gonzága, rehoľník
Ut – Sv. Pavlín z Noly, biskup
          Sv. Ján Fišer, biskup a mučeník
          Sv. Tomáš Morus, mučeník
Št – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Ne – 13. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Janka
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš, mesačná
Streda – 18:00 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, rod. Čačková,
                                                                     rod. Krausová, mesačná
Štvrtok – 17:00 – Tušice – za farnosť
                  18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Andrej Čižmár ml. (č.d. 99)
Sobota – 18:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Martin Šalitroš (č.d. 21)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová (č.d. 92)
                  9:00 – Horovce – Anna Džudžaková (č.d. 190)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka z KBS – Dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary.