11. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

     11. nedeľa v období cez rok „B“
                (14.6.2021 – 20.6.2021)

Liturgický kalendár:
So Sv. Romuald, opát
Ne – 12. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová, mesačná
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, mesačná
Streda – 18:00 – Horovce – Marián Vaňo, mesačná
Štvrtok – 7:00 – Horovce – na úmysel
                  17:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová (č.d. 68)
Piatok – 18:00 – Horovce – Mária, Ján Šaffa, mesačná
Sobota – 7:30 – Tušická Nová Ves – Anna Baranová, mesačná
Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Iveta (č.d. 198)
                  10:30 – Horovce – rod. Hredzáková, rod. Šimková (č.d. 27)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude požehnanie vody
– od budúcej nedele bude možne dávať úmysly sv. omší do pripravenej krabičky na mesiace júl až december, s prihliadnutím na leto čas dovoleniek.
– Horovce – na budúcu nedeľu stretnutie lektorov z Horoviec po sv. omši