Nedeľa najsvätejšej Trojice „B“

Farské oznamy

       Najsvätejšia Trojica „B“
           (31.5.2021 – 6.6.2021)

Liturgický kalendár:
Ut Sv. Justín, mučeník
StSv. Marcelín a Peter, mučeníci
Št – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, slávnosť
So Sv. Bonifác, biskup a mučeník
Ne – 10. nedeľa v období cez rok „B“     

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušice – na úmysel
                     18:00 – Horovce – ZBP rod Bereščíková, (č.d. 114)
Utorok – 18:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Ján, (č.d. 88)
Streda – 18:00 – Horovce – Mária, Andrej Vaňo, (č.d. 250)
Štvrtok – 16:30 – Tušice – ZBP Pavol (č.d. 68)
                  17:30 – Tušická Nová Ves – Anna Bajusová (č.d. 185)
                  18:30 – Horovce – za farnosť
Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 10:30 – Horovce – za prvoprijímajúce detí a ich rodiny
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Ján (č.d. 158)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – ZBP Milan (č.d. 141)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Tušice – od 7:00 a podľa potreby aj po sv. omši
                     Horovce – od 16:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:15 a podľa potreby aj po sv. omši
Streda – Horovce – od 16:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Štvrtok – Tušice – od 15:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

 – „Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“