7. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

           7. veľkonočná nedeľa „B“
                (17.5.2021 – 23.5.2021)

Liturgický kalendár:
Ut Sv. Ján I., pápež a mučeník
ŠtSv. Bernardín Sienský, kňaz
Pi – Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spol. mučeníci
So Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
Ne – Zoslanie Ducha Svätého „B“     

Sväté omše:
Pondelok – 7:30 – Tušická Nová Ves – ZBP Anton (č.d. 189)
Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – na úmysel
Streda – 18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová, mesačná
Štvrtok – 17:15 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, mesačná
                  18:00 – Tušice – Michal Bubiak (č.d. 68)
Piatok – 18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – Anna Bartošová, 1.výr. (č.d. 88)
                 18:00 – Tušice (Turíčna vigília)rod. Jenčová (č.d. 46)
Nedeľa – 8:00 – Horovce – ZBP Martin (č.d. 8)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Tušice (odpustová slávnosť)  – za dobrodincov chrámu

Oznamy:
            – Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v stredu a piatok o 18h vo farskom kostole v Horovciach.
            – Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zbierka na masmédia – milodary môžete dávať počas celého týždňa do označenej pokladničky. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
            – Letné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.