6. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

       7.veľkonočná nedeľa „B“
            (10.5.2021 – 16.5.2021)

Liturgický kalendár:
Ut – Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučeníčka
StSv. Nereus a Achilus, mučeníci
         Sv. Pankrác, mučeník
Št – NANEBOVSTUPENIE PÁNA, slávnosť
Pi – Sv. Matej, apoštol
Ne – 7.veľkonočná nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušická Nová Ves – rod. Zamborová (č.d. 198)
Utorok – 18:00 – Horovce – ZBP Veronika Poláková (č.d. 69)
Streda – 18:00 – Tušice – ZBP Jakub (č.d. 92)
Štvrtok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Mária Bajusová (č.d. 140)
                  18:00 – Horovce – za farnosť
Piatok – 18:00 – Horovce – Michal (č.d. 8)
Sobota – 8:00 – Tušice – Mária Ihnátová (č.d. 86)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Beáta Micaková (č.d. 21)
                  10:30 – Horovce  –  ZBP rod. Trusová (č.d. 266)

Oznamy:
            V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

            Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok o 18h vo farskom kostole v Horovciach.