5. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

5. veľkonočná nedeľa „B“
        (3.5.2021 – 9.5.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Filip a Jakub, apoštoli
Ut – Sv. Florián, mučeník
Ne – 6.veľkonočná nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna Pandoščaková (č.d. 40)
Utorok – 8:00 – Tušice – na úmysel ordinára
                 18:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Pavol Barbarič (č.d. 47)
Streda – 18:00 – Horovce  – Eva Kostrejová (č.d. 109)
Štvrtok – 8:00 – Tušická Nová Ves – na úmysel ordinára
                  18:00 – Tušice – ZBP Marek (č.d. 46)
Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ
Sobota – 8:00 – Horovce – Matej (č.d. 61)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Tomáš Hotovčin (č.d. 68)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária, Michal Zambor (č.d. 48)
                 10:30 – Horovce  –  za farnosť

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Horovce – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Utorok – Tušice – od 7:30 a podľa potreby aj po sv. omši
                 Tušická Nová Ves – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Streda – Horovce – od 16:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Štvrtok – Tušická Nová Ves – od 7:30 a podľa potreby aj po sv. omši
                 Tušice – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce