3. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

3. veľkonočná nedeľa „B“
     (19.4.2021 – 25.4.2021)

Liturgický kalendár:
St – Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi
Pi – Sv. Vojtech, biskup a mučeník
So – Sv. Juraj, mučeník
          Sv. Fidél zo Sigmaringenu, kňaz a mučeník
Ne –4.veľkonočná nedeľa „B“ – nedeľa Dobrého pastiera

 Sväté omše:
Pondelok – 18:00 –Horovce Anna Andrejčinová mesačná
Utorok – 18:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan mesačná
Streda – 18:00 – Horovce  – Marián Vaňo mesačná
Štvrtok – 18:00 – Tušice – rod. Onderová, rod. Čačková, rod. Krausová mesačná
Piatok – 18:00 – Horovce – Mária, Ján Šaffa mesačná
Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – Anna Baranová mesačná
Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária Lukáčová výr.(č.d. 46)
                  9:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:00 – Horovce – ZBP Anton(č.d. 56)

Oznamy:
od 19.4.2021 kňazi môžu opäť sláviť v chrámoch bohoslužby za účasti veriacich a to s obmedzením 1 veriaci na 15m2 s respirátorom na tvári. Kapacita každého kostola je preto obmedzená. Prednosť majú tí (rodina), ktorí dali úmysel na sv. omšu v daný deň. Prosím o rešpektovanie týchto nariadení a ich prijatie s pokojom. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole.
Tušice 10 miest,
Tušická Nová Ves 20 miest,
Horovce 35 miest

– tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania, nezabúdajme vložiť do svojich modlitieb aj tento úmysel za nové kňazské a rehoľné povolania v duchu slov Pána Ježiša: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste Pána žatvy , aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“