2. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

       2. veľkonočná nedeľa „B“
(Nedeľa Božieho milosrdenstva)
           (12.4.2021 – 18.4.2021)

 Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Martin I., pápež a mučeník
Ne – 3.veľkonočná nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – Horovce ZBP rod. Barbaričová (č.d. 220)
Utorok – Tušická Nová Ves – ZBP Anna (č.d. 173)
Streda – Horovce  – Anna Kalvinová mesačná
Štvrtok – Tušická Nová Ves – rod. Vargová, rod. Hvozdíková (č.d. 23)
Piatok – Horovce – Anna, Václav Vyšín
Sobota – Horovce – Juraj Vanta (č.d. 12)
Nedeľa – (9:00) Tušice – za farnosť
                 (10:00) Horovce  –  ZBP Anna (č.d. 141)

Oznamy:
– stále na Slovensku platí zákaz slávenia verejných bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Čas slúženia sv. omše je okolo 9:30h. Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Ak by nastala nejaká zmena v opatreniach, bude program včas upravený.

– vysluhovanie sviatostí (sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly, už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne.