5. pôstna nedeľa „B“ (aktualizované + ohlášky)

Farské oznamy

              5. pôstna nedeľa „B“
             ( 22.3.2021 – 28.3.2021) 

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
Št – Zvestovanie Pána, slávnosť
Ne – Kvetná nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – (16:00) Horovce Mária, Ján Šaffa mesačná
Utorok – Tušická Nová Ves – Michal Sagan mesačná
Streda – Horovce  – rod. Ješková a Kopčová (č.d. 95)
Štvrtok – Tušice – ZBP Mária Babjaková (č.d. 145)
Piatok – Tušická Nová Ves za farnosť (Mária, Pavol Barbarič (č.d. 47) – preložené na neskorší termín)
Sobota – TušiceZBP Ján Hotovčin (č.d. 68)
Nedeľa – (8:00) Horovce  – ZBP Mária a Ján Ľoch (č.d. 216)

Oznamy:
– Ohlášky: Sviatosť manželstva sa rozhodli prijať: Jozef Mihálik (rim.kat.), bývajúci v Tušickej Novej Vsi a Mgr. Michaela Tirpáková (gr. kat) bývajúca v Egreši. Ohlasujú sa po 1x. Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne uzavrieť sv. manželstva, je povinný to ohlásiť na farskom úrade. Zároveň pozývam k modlitbe za snúbencov.

– Bratislava 19. marca (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľudom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Na dôležitosť našej pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v týchto krajinách trpia, poukazuje nedávna návšteva pápeža Františka v Iraku i 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré si v týchto dňoch pripomíname. Zbierka bola naplánovaná počas bohoslužieb na 5. pôstnu nedeľu, ktorá je tento rok 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151, uvádza stránka utecenci.kbs.sk, kde je možné nájsť bližšie informácie o zbierke.

– Aj naďalej platí pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 9:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– vysluhovanie sviatostí (sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne na farský úrad. 

– zmena času 27.3. – 28.3. – o 1h dopredu.