4. pôstna nedeľa „B“

Farské oznamy

 4. pôstna nedeľa „B“
( 15.3.2021 – 21.3.2021)

Liturgický kalendár:
St – Sv. Patrik, biskup
Št – Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi
Pi – Sv. Jozef, ženích prebl. Panny Márie
Ne – 5. pôstna nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – Horovce Anna, Andrej TOMÁŠ (č.d. 171)
Utorok – Horovce – Ján a rodičia (č.d. 61)
Streda – Horovce  – Marián Vaňo mesačná
Štvrtok – Tušice – ZBP rod. Jozefa (č.d. 145)
Piatok – Tušická Nová Ves Mária Bajusová (mama) (č.d. 133)
Sobota – Tušická Nová VesJuraj Eštok 1výr. (č.d. 184)
Nedeľa – (9:00) Tušice – za farnosť
                  (9:30) Horovce  – Anna Kalvinová, mesačná

Oznamy:
– Aj naďalej platí pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 9:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– vysluhovanie sviatostí (sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne na farský úrad.