6. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 6.nedeľa v období cez rok „B“
         ( 15.2.2021 – 21.2.2021)

 Liturgický kalendár:
St – Popolcová streda
Ne – 1. pôstna nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – Horovce Anna Andrejčinová, pohrebná
Utorok – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, mesačná
Streda – Horovce  – ZBP Mária (č.d. 95)
Štvrtok – Tušice – rod. Vargová (č.d. 46)
Piatok – HorovceMarián Vaňo, mesačná
Sobota – Horovce Anna Kalvinová, mesačná
Nedeľa – (9:00) Tušice – za farnosť
                 (9:45) Horovce  – ZBP Erik Marjov (č.d. 65)

Oznamy:
Aj naďalej platí pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Kánon 1252 KKP (Kódex kánonického práva) stanovuje, kto má záväzne plniť pôstnu disciplínu: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života.

Možnosť získania odpustkov v pôstnom období:
Pôstne obdobie je charakteristické Pobožnosťou krížovej cesty. V tomto čase ju nemôžeme konať spoločne v kostole. No i napriek tomu môžu veriaci získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni.