5. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 5. nedeľa v období cez rok „B“
           ( 8.2.2021 – 14.2.2021)

 Liturgický kalendár:
Po – Sv. Hieronym Emiliani, kňaz
          Sv. Jozefína Bakhita, panna
St – Sv. Školastika, panna
Št – Preblahoslavená Panna Mária Lurdská
Ne – 6. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – Horovce Juraj Rusinkovič (č.d. 196)
Utorok – Tušická Nová Ves – Zuzana, Anna (č.d. 48)
Streda – HorovceOľga Štrusová (č.d. 190)
Štvrtok – Tušice – Anna, Štefan, Ján Čačko (č.d. 86)
Piatok – Horovcerod. Nováková (č.d. 141)
Sobota – Tušická Nová Ves Anna, Michal Kuchár (č.d. 173)
Nedeľa – (9:00) Tušická Nová Ves – za farnosť
                 (9:45) Horovce  – ZBP Monika (č.d. 131)

Oznamy:
– Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je slávenie verejných bohoslužieb pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste už poslali alebo eštelen pošlete.

– v pondelok je 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

– vo štvrtok je 29. Svetový deň chorých