3. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 3. nedeľa v období cez rok „B“
          ( 25.1.2021 – 31.1.2021)

 Liturgický kalendár:
Po – Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Ut – Sv. Timotej a Títus, biskupi
St – Sv. Angela Merici, panna
Št – Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
Ne – 4. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – HorovceAlojz Jendželovský a rodičia (č.d. 56)
Utorok – Tušická Nová Ves – Michal Sagan
Streda – HorovceAndrej, Vladimír Ješko (č.d. 131)
Štvrtok – Tušice – Andrej Marčak (č.d. 86)
Piatok – HorovceMária, Ján Šaffa
Sobota – Tušická Nová Ves Anna Baranová
Nedeľa – (9:00) Tušická Nová Ves – za farnosť
                 (9:45) Horovce  – Andrej (č.d. 61)

Oznamy:
– Na základe dokumentu Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je nateraz slávenie verejných bohoslužieb až do 7. februára 2021 pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.
– Dnešnú nedeľu je 68. svetový deň malomocných. Zahrňme ľudí s touto chorobou do svojich modlitieb.
– Dnešná nedeľa je Nedeľa Božieho Slova. Zoberme do rúk Sväté Písmo a prečítajme si nejakú časť z neho a pouvažujme nad tým čo mi Boh chce povedať cez daný text. Snažme sa to robiť každý deň a tak nakoniec prečítať celé Sv. Písmo aspoň raz za život.
– V pondelok sa končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste už poslali alebo eštelen pošlete.