2. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 2. nedeľa v období cez rok „B“
         ( 18.1.2021 – 24.1.2021)

 Liturgický kalendár:
St – Sv. Fabián, pápež a mučeník
         Sv. Šebastián, mučeník
Št – Sv. Agnesa, panna a mučenica
Pi – Sv. Vincent, diakon  a mučeník
Ne – 3. nedeľa v období cez rok „B“ (nedeľa Božieho Slova)

Sväté omše:
Pondelok – HorovceMarián Vaňo
Utorok – Tušická Nová Ves – Marián Červeňak, zádušná
Streda – HorovceAlojz Andrejčin (č.d. 171)
Štvrtok – Tušice – Pavol Marinko, 1.výr. (č.d. 160)
Piatok – HorovceAnna Kalvinová
Sobota – Horovce Mária, Andrej Bodnár (č.d. 205)
Nedeľa – (9:00) Tušice – za farnosť
                  (9:45) Horovce  – ZBP Vlastislav Marjov (č.d. 65)

Oznamy:

– Na základe dokumentu, Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je slávenie verejných bohoslužieb od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.
– v pondelok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.1. – 25.1.)
– budúca nedeľa je nedeľou Božieho Slova