Nedeľa Krstu Krista Pána „B“

Farské oznamy

 

Krst Krista Pána „B“
( 11.1.2021 – 17.1.2021)

 Liturgický kalendár:

St – Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
Št – Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz
Ne – 2. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – HorovceZuzana, Juraj Ješko (č.d. 259)
Utorok – Tušická Nová Ves – Mária Eštoková, 1. výr. (č.d. 184)
Streda – HorovceMária Gajdošová (č.d. 124)
Štvrtok – Tušice – ZBP Zuzana a Ján (č.d. 46)
Piatok – HorovceAnna, Ján (č.d. 8)
Sobota – Tušice – Jaroslav (č.d. 68)
Nedeľa – (9:00) Tušická Nová Ves – za farnosť
                 (10:00) Horovce  – Anna Miľová, 1. výr. (č.d. 47)

Oznamy:

 – Na základe dokumentu, Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je slávenie verejných bohoslužieb od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele. Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.
– dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie

 – Oznámenie dňa Veľkej Noci 2021

Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila
a vždy sa bude zjavovať medzi nami,
až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času
si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka
je posvätné Trojdnie
ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc ­
– v tomto roku 04. apríla.
V každú nedeľu,
ktorá je Veľkou nocou týždňa,
svätá Cirkev sprítomňuje
túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
Popolcová streda,
začiatok Pôstneho obdobia 17. februára,
Nanebovstúpenie Pána 13. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 23. mája,
Prvá adventná nedeľa 28. novembra.
Aj na sviatky svätej Božej Matky,
apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých
Cirkev putujúca na zemi
ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov. Amen.