Nedeľa Sv. Rodiny „B“

 Farské oznamy

 

Nedeľa  Svätej rodiny „B“
  ( 28.12.2020 – 3.1.2021)

Liturgický kalendár:

Po – Sväté neviniatka, mučeníci
Ut – Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník
Št – Sv. Silvester I., pápež
Pi – Panna Mária Bohorodička, slávnosť 
So – Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi
Ne – 2. nedeľa po narodení Pána „B“

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – HorovcePoďakovanie za Božiu pomoc a ochranu

Utorok – 17:00 – Tušice – Anna, Vasiľ Andrejko (č.d. 224)

Streda – 18:00 – Tušická Nová Ves – Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku

Štvrtok – 9:00 Tušice Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
                 10:30 – Horovce Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku

Piatok – 8:00 – Tušice – za farnosť
                9:15 – Tušická Nová Ves – za CBSJ
                 10:30 – Horovceza CBSJ

Sobota – 8:00 – Horovce – ZBP Ružena Kucharová (č.d. 168)

Nedeľa – 8:00 – Tušice –  ZBP Pavol (č.d. 68)
                  9:15 –  Tušická Nová Ves – rod. Asnaďová, rod. Kondášová (č.d. 198)
                 10:30 – Horovce  – za farnosť

Oznamy:

– vo štvrtok máme posledný deň v kalendárnom roku 2020. Na záver svätej omše (streda – Tušická Nová Ves, štvrtok – Tušice, Horovce) bude ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia a milosti, ktorými nás Pán Boh obdaroval v uplynulom roku. Kto sa zúčastní na speve Teba, Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

– v piatok máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritu – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– v tomto vianočnom období z dôvodu pandémie a opatrení s tým spojenými nebude možné vykonať požehnanie príbytku kňazom

– zapisovanie úmyslov na 1. polrok 2021 je možné ešte tento týždeň do 1.1.2021 a to týmto spôsobom. Na papier napíšte úmysel, na ktorý má byť odslúžená sv. omša, názov obce a číslo domu toho kto dáva, plus hodnotu milodaru. Takto vypísaný lístok potom s vašim milodarom vhoďte do krabičky pri vchode do kostola. Každý môže dať nateraz 2 úmysly. Ďakujem za pochopenie.

– deti zapojené do adventnej aktivity plnenia zaujímavých úloh, môžu priniesť výsledok adventného snaženia ešte tento týždeň do 1.1.2021 po sv. omši do sakristie.

 – možnosť vyspovedať sa bude ešte v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v pondelok, utorok, streda