4. adventná nedeľa „B“

Farské oznamy

4. adventná nedeľa rok „B“
   ( 21.12.2020 – 27.12.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Peter z Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi
St – Sv. Ján Kentský, kňaz
Pi – Narodenie Pána, slávnosť
So – Sv. Štefan, diakon – prvý mučeník
Ne – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa „B“

Sväté omše:

Pondelok – 16:30 – TušiceZBP Mária Čačková (č.d. 39)
                      18:00Horovcerod. Ihnátová, rod. Tormová (č.d. 61)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Štefan Činčar, 1.výr. (č.d. 89)

Streda – 8:00 – HorovceAnna Šoltésová (č.d. 62)

Štvrtok – 22:30 – TušiceJuraj, Alžbeta Makšin (č.d. 224)

Piatok – 00:00 – Horovce – na úmysel
                 8:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Ján (č.d. 198)
                 9:15 – Tušice – ZBP rod. Eštoková, rod. Hutmanová (č.d. 12)
                10:30 – Horovce – za farnosť

Sobota – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Ján Hotovčin (č.d. 68)
                 9:15 – Tušická Nová Ves – Anna Baranová
                  10:30 – Horovce – ZBP Mária (č.d. 8)

Nedeľa – 8:00 – Tušice –rod. Džubanská (č.d. 24)
                  9:15 –  Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Horovce  – Anna Miľová (č.d. 47)

Oznamy:

          – Budúca nedeľa je sviatkom Svätej rodiny. Pri svätej omši si budú môcť manželia obnoviť svoj manželský súhlas. Preto sú na túto svätú omšu pozvané všetky manželské páry – bez rozdielu veku – ktoré uzavreli manželstvo pred tvárou Boha a chcú si vyprosovať Božie požehnanie do ďalšieho spoločného života. Zároveň bude udelené aj požehnanie pre rodiny.

         – v tomto vianočnom období z dôvodu pandémie a opatrení s tým spojenými nebude možné vykonať požehnanie príbytku kňazom

         – zapisovanie úmyslov na 1. polrok 2021 bude možné od dnes až do 31.12.2020 a to týmto spôsobom. Na lístok napíšte úmysel, na ktorý má byť odslúžená sv. omša, názov obce a číslo domu toho kto dáva, plus hodnotu milodaru. Takto vypísaný lístok potom s vašim milodarom vhoďte do krabičky pri vchode do kostola. Každý môže dať nateraz 2 úmysly. Ďakujem za pochopenie.

         – deti zapojené do adventnej aktivity plnenia zaujímavých úloh, prineste výsledok vášho snaženia v piatok 25.12.2020 po sv. omši do sakristie.

         – možnosť vyspovedať sa bude ešte v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v pondelok, utorok, streda