1. adventná nedeľa „B“

Farské oznamy

1. adventná nedeľa rok „B“
   ( 30.11.2020 – 6.12.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Ondrej, apoštol
Št – Sv. František Xaverský, kňaz
Pi – Sv. Ján Damascénsky, kňaz
         Sv. Barbora, panna a mučenica
Ne – 2. adventná nedeľa „B“

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – HorovceAnna, Václav Vyšin (č.d. 119)

Utorok – 6:00 – Tušice – Zuzana, Juraj, Michal (č.d. 68)
                 18:00 –  Tušická Nová Ves – Anna Kmecová, 1. výr.

Streda – 18:00 – Horovce Alojz Šoltés, 1.výr.  (č.d. 62)

Štvrtok – 6:00 – Tušická Nová Ves – rod. Vaľovská, rod. Ješková (č.d. 100)
                 18:00 – TušicePavol (č.d. 158)

Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 6:00 – Tušická Nová Ves – rod. Mištaľová (č.d. 177)

Nedeľa – 8:00 – Tušice –Bartolomej (Dvor. 66)
                  9:15 –  Tušická Nová Ves – rod. Veseliny (č.d. 35)
                10:30 – Horovce  – za farnosť

Oznamy:

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:

Pondelok – Horovce – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši

Utorok – Tušice – od 5:30 a podľa potreby aj po sv. omši
                  Tušická Nová Ves – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši

Streda – Horovce – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši

Štvrtok – Tušická Nová Ves – od 5:30 a podľa potreby aj po sv. omši
                  Tušice – od 17:00 a podľa potreby aj po sv. omši

Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce