34. nedeľa v období cez rok „A“ – nedeľa Krista Kráľa

Farské oznamy

 Nedeľa Krista Kráľa „A“
 ( 23.11.2020 – 29.11.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Klement I., pápež a mučeník
          Sv. Kolumbán, opát

Ut – Sv. Ondrej Dung – Lak, kňaz, a spoločníkov mučeníkov

St – Sv. Katarína Alexandrijska, panna a mučenica

Ne – 1. adventná nedeľa „B“

Sväté omše:

Pondelok – 17:00 – Horovce – Oľga Štrusová (č.d. 190)
                      18:00 –  Tušická Nová Ves – Ján Onder, zádušná (č.d. 124)

Utorok – 17:00 –  Tušická Nová Ves – Mária, Juraj Eštok (č.d. 184)

Streda – 18:00 – Horovcerod. Kostrej (č.d. 109)

Štvrtok – 17:00 – TušiceSlavomír (č.d. 41)

Piatok – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Marjová (č.d. 65)

Sobota – 7:30 – Tušice – ZBP Milan kňaz (č.d. 36)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Andrej Habura
                  9:15 –  Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Horovce  – ZBP Matej (č.d. 208)

Oznamy:

V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich o 18h vo farskom kostole v Horovciach.

Na budúcu nedeľu požehnanie adventných vencov pri sv. omšiach.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.