32. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

32.nedeľa v období „cez rok A“

                  ( 9.11.2020 – 15.11.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Ut – Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

St – Sv. Martin z Tours, biskup

Št – Sv. Jozafát, biskup a mučeník

Ne33. nedeľa cez rok „A“

Opäť je možnosť slávenia verejných sv. omší. Verejné bohoslužby sú však momtálne limitované počtom 6 účastníkov vrátane kňaza v interiéri kostola. To znamená, že na svätú omšu môže prísť  aspoň rodina (max. 5 členov), na ktorej úmysel je daná sv. omša slávená. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Kostol bude otvorený 15 min pred svätou omšou. Platí však, že ak by niekto chcel presunúť svoj úmysel na iný termín, alebo skorší čas slávenia, je potrebné to ohlásiť aspoň deň vopred telefonicky na farský úrad.

Sväté omše:

Pondelok – 10:00 – Horovce  – za členov ružencového bratstva

Utorok – 17:00 –  Horovce – Alžbeta, Michal (č.d. 61)

Streda – 18:00 – HorovceAnna, Michal Kuchár (č.d. 109)

Štvrtok – 18:00 – TušiceJán Macko (č.d. 92)

Piatok – 18:00 – Horovce – Mária, Ján Marjov (č.d. 65)            

Sobota – 8:00 – Horovce – rod. Kopčová, rod. Ješková (č.d. 95)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Zuzana (TNV 12)

                  9:00 –  Tušická Nová Ves – Zuzana, Vincent Froň (č.d. 35)

                  10:00 – Horovce  – za farnosť

Oznamy:

Nakoľko momentálne sú naše kostoly bez prijímu zo zvončeka a stále je potrebné platiť faktúry za energie na ich prevádzku (plyn, elektrina) prosím o milodary, kto môže, ktoré môžete posielať na bankové účty jednotlivých kostolov, v správe pre prijímateľa uveďte „na kostol“. Čísla účtov sú na farskej stránke www.farahorovce.sk v priečinku Kontakt. Pán Boh zaplať za vaše milodary.