31. nedeľa v období cez rok „A“ – Všetkých svätých – aktualizované

Farské oznamy

 Nedeľa Všetkých svätých
     ( 2.11.2020 – 8.11.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Spomienka na všetkých verných zosnulých
Ut – Sv. Martin de Porres, rehoľník
St – Sv. Karol Borromeo, biskup
Ne32. nedeľa cez rok „A“

Nakoľko nastali zmeny, tak je opäť možnosť slávenia verejných sv. omší. Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov vrátane kňaza. To znamená, že na svätú omšu môže prísť  aspoň rodina (max. 5 členov), na ktorej úmysel je daná sv. omša slávená. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Kostol bude otvorený 15 min pred svätou omšou. Platí však, že ak by niekto chcel presunúť svoj úmysel na iný termín, alebo skorší čas slávenia, je potrebné to ohlásiť aspoň deň vopred telefonicky na farský úrad. 

Sväté omše:

Pondelok – 8:00 – za všetkých zosnulých z farnosti
                      12:00 –  za duše v očistci
                     18:00 – na úmysel sv. otca

Utorok – 18:00 –  Tušická Nová Ves – Mária, Juraj Jackulič (č.d. 30)

Streda – 18:00 – Horovcerod. Čižmárová, rod. Vaňová (č.d. 99)

Štvrtok – 17:00 – TušiceZBP Anna, Dušan (č.d. 214)

Piatok 17:00 – Horovce – CBSJ         

Sobota – 8:00 – Tušice – ZBP Ján (č.d. 145)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Lucia (TNV 23)
                  9:00Tušická Nová Vesza farnosť
                  10:00 – Horovce  – ZBP Mária Karafová (č.d. 208)

Oznamy:
Spovedanie chorých na prvý piatok v tomto mesiaci nebude.

Úplné odpustky pre duše v očistci môžeme získať celý november 8 dní podľa vlastného výberu, na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie (viď dekrét o odpustkoch)

Nakoľko momentálne sú naše kostoly bez prijímu zo zvončeka a stále je potrebné platiť faktúry za energie na ich prevádzku (plyn, elektrina) prosím o milodary, kto môže, ktoré môžete posielať na bankové účty jednotlivých kostolov, v správe pre prijímateľa uveďte „na kostol“. Čísla účtov sú na farskej stránke www.farahorovce.sk v priečinku Kontakt. Pán Boh zaplať za vaše milodary.