30. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

     30. nedeľa v období „cez rok A“
              ( 26.10.2020 – 1.11.2020)

Liturgický kalendár:

St – Sv. Šimon a Júda, apoštoli

Ne – Všetkých svätých

Na základe najnovších usmernení platných od 24.10.2020 do 1.11.2020 nie je možné verejné slávenie sv. omší za účastí veriacich. Preto budem slúžiť úmysly sv. omší ako sú, či budú, uvedené vo farských oznamoch. Naďalej platí, že ak by niekto chcel presunúť svoj úmysel na iný termín, je potrebné to ohlásiť aspoň deň vopred telefonicky na farský úrad. Sv. omše budú slúžene vo farskom kostole s výnimkou            sv. omše v utorok, ktorá bude v Tušiciach (výročie posviacky kostola) a nedeľných sv. omší. Čas slávenia bude okolo 10h. Spojme sa spolu v modlitbe.

Sväté omše:

Pondelok – 10:00 – Horovce rod. Rusinkovičová, rod. Kajlová (č.d. 196)

Utorok – 10:00 –  Tušicerod. Jenčová (č.d. 46) (výr. posviacky chrámu)

Streda – 10:00 – HorovceJán Tomáš (č.d. 137)

Štvrtok – 10:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Helena (č.d. 177)

Piatok – 10:00 – Horovce – Helena, Ján Halás (č.d. 216)            

Sobota – 10:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Andrej Bálint (č.d. 35)

Nedeľa – 9:00 –  Tušická Nová Ves – ZBP rod. Froňová
                 9:45 – Horovce  – ZBP Viera Halásová (č.d. 238)

Oznamy:

Nakoľko momentálne sú naše kostoly bez prijímu zo zvončeka a stále je potrebné platiť faktúry za energie na ich prevádzku (plyn, elektrina) prosím o milodary, kto môže, ktoré môžete posielať na bankové účty jednotlivých kostolov, v správe pre prijímateľa uveďte „na kostol“. Čísla účtov sú na farskej stránke www.farahorovce.sk v priečinku Kontakt. Pán Boh zaplať za vaše milodary.