Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši