27. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

27. nedeľa v období „cez rok A“

( 5.10.2020 – 11.10.2020)

 

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Faustína Kowalská, panna

Ut – Sv. Bruno, kňaz

St – Ružencová Panna Mária

Pi – Sv. Dionýz, biskup a spoločníci mučeníci

          Sv. Ján Leonardi, kňaz       

Ne – 28. nedeľa cez rok „A“

Sväté omše:

Pondelok – 8:00 Horovce – ZBP Valéria Ľochová (č.d. 207)

Utorok – 18:00 –  Tušická Nová Ves – Marta Veseliny (č.d. 176)

Streda – 18:00 – Horovceza členov ružencového bratstva

Štvrtok – 18:00 – TušiceZBP rod. Štofková (Dvor. 66)

Piatok – 18:00 – Horovce – Mária, Andrej Polák (č.d. 172)           

Sobota – 8:00 Tušická Nová Ves – ZBP Michal Sagan (č.d. 146)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť

                  9:15 –  Tušická Nová Ves – Alžbeta, Michal Froň

                  10:30 – Horovce  – ZBP Zuzana Hredzáková 80r. (č.d. 27)

Oznamy:

          Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

          Pozývam k spoločnej modlitbe sv. ruženca pol hodinu pred sv. omšou.