26. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 26. nedeľa v období „cez rok A“

( 28.9.2020 – 4.10.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Václav, mučeník

          Sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

Ut – Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli

St – Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Št – Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľka Cirkvi

Pi – Sv. anjeli strážcovia

Ne – 27. nedeľa cez rok „A“

Sväté omše:

Pondelok – 17:15 – Tušická Nová Ves – Helena Kondášová (č.d. 81)

  18:00Horovce – Ján Bereščík (č.d. 114)

Utorok – 18:00 –  Tušická Nová Ves – rod. Bajusová, Kurečková (č.d. 133)

Streda – 18:00 – HorovceJuraj Rusinkovič (č.d. 196)

Štvrtok – 18:00 – TušiceZBP Veronika (č.d. 68)

Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova

                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ

                 18:00 – Horovce – CBSJ              

Sobota – 10:30 – Horovce – za birmovancov a ich rodiny

Nedeľa – 8:00 – Tušice –Zuzana, Juraj Vaľo (č.d. 97)

                  9:15 –  Tušická Nová Ves – rod. Kolejová (č.d. 225)

                  10:30 – Horovce  – za farnosť

Oznamy:

Spovedanie:

Utorok – Tušická Nová Ves – 17:15

Streda – Horovce – 16:15

Štvrtok – Tušice – 17:15

Chorých navštívim v piatok od 8h.

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Spoločne sa ho budeme modliť pol hodinu pred sv. omšou. Pozývam všetkých k účasti.

Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1, stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

2, k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

3, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Bratia kňazi,

v čase, keď sa zhoršuje epidemiologická situácia aj na území niektorých dekanátov našej arcidiecézy a pripravujú sa nové opatrenia, vzhľadom na rozdielnu situáciu v jednotlivých dekanátoch a farnostiach, žiadam vás o nasledovné:

  1. Buďte pozorní a dôslední voči nariadeniam regionálneho hygienika. Vždy ich treba dodržať. Pri zachovávaní daných noriem uplatňujte pastoračnú múdrosť. V jednotlivých obciach máte možnosť poradiť sa aj so starostom a situáciu prekonzultovať so svojím dekanom.
  2. Ak pre obec bolo nariadené obmedzenie zo strany hygienika, vo farnosti ho treba dodržať s tým, že veriaci nemajú prechádzať do iných farností. Fyzická nemožnosť účasti na nedeľnej svätej omši vo vlastnej farnosti z dôvodu epidemiologického obmedzenia ospravedlňuje zo splnenia si povinnosti. V takom prípade je dobré využiť Rádio Lumen, TV Lux, prípadne vlastné prenosy.
  3. Pripomínam, že v interiéri je povinnosť nosenia rúška, pred vstupom do kostola má byť dezinfekcia rúk, naďalej sa pri vstupe vynecháva používanie svätenej vody, podávanie rúk a košíkov na milodary. Dôrazne žiadam o dodržiavanie nariadení týkajúcich sa rozdávania svätého prijímania na ruku. Chráňte si svoje zdravie a zdravie každého veriaceho v kostole.

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita

Drahí bratia v kňazskej službe,

na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva a pandemických konzílií pri Ministerstve zdravotníctva Vás prosím, aby ste svojim veriacim čo najskôr komunikovali, že v danej situácii, až do odvolania, nemožno organizovať hodové slávnosti, púte, ani iné podobné veľké farské podujatia, pri ktorých sa stretáva množstvo ľudí, konzumuje sa občerstvenie, atď.

Žiaľ, na niekoľkých miestach už došlo k tomu, že z hodov, agapé alebo stretnutí po farskej slávnosti boli epidemické udalosti. Ak sa chceme vyhnúť ďalšiemu sprísňovaniu pravidiel, ktoré boli publikované v tzv. semafore, konzíliá na nás veľmi naliehajú, aby sme takéto podujatia teraz neorganizovali, ani v najbližších týždňoch neplánovali. Predovšetkým teda farské hody, púte, agapé predstavujú zvýšené riziko.

Je lepšie sa spoločným pohosteniam úplne vyhnúť, aj po birmovkách, či prvých svätých prijímaniach. Ktorýkoľvek okres, keď stúpne počet prípadov, sa môže náhle ocitnúť v žltej alebo červenej zóne, hoci sa v tejto chvíli ešte nachádza v zelenej: pre farnosť tým vznikne problém – vo chvíli, keď majú veriaci už nachystané spoločné občerstvenie na slávnosť, atď. Teraz sa týchto vecí jednoducho musíme zrieknuť.

KBS robí, čo sa dá, aby opatrenia boli pre našich kňazov a veriacich únosné: musíme sa však dôsledne vyhnúť tomu, aby vo farnostiach vznikli ďalšie epidemické situácie. Ďakujem Vám za Vaše pochopenie a želám Vám hojnosť Božieho požehnania.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

21.9.2020

Usmernenia pandemického semaforu:

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby, alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, bez spevov, používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku, odstupy aj v presbytériu medzi osobami minimálne 2 metre. Zbory nespievajú.

Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné, zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou – nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi! Usmerniť k usadeniu podľa predpisu.

Zakázané, prípadne možné v malých skupinkách do max. 30 detí/ birmovancov + rodinní príslušníci (podľa povolenia RÚVZ) napr. prvé sväté prijímanie, birmovka/konfirmácia (uprednostniť opakované slávenie – t.j. rozdelené – napr. počas niekoľkých nediel alebo dní, tak aby sa zabezpečili potrebné opatrenia). Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *