25. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 25. nedeľa v období „cez rok A“

         ( 21.9.2020 – 27.9.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Matúš, apoštol a evanjelista

St – Sv. Pius z Pietrelciny, kňaz

So – Sv. Kozma a sv. Damián, mučeníci

Ne – 26. nedeľa cez rok „A“

Sväté omše:

Pondelok – 18:00Horovce – Pavel Polák (č.d. 176)

Utorok – 18:00 –  Tušická Nová Ves – Anna, Michal Kuchár (č.d. 171)

Streda – 18:00 – HorovceZuzana, Andrej Bereščík (č.d. 119)

Štvrtok – 18:00 – TušiceZBP Iveta Pisoňová (č.d. 22)

Piatok – 18:00 – Horovce – Agnesa a Ján Šimko (č.d. 118)              

Sobota – 8:00 – Horovce – Anna Kalvinová

                 8:45 – TušiceZBP Martin a Lucia

Nedeľa – 8:00 – Tušice –Agáta Tkáčová, 1.výr. (č.d. 46)

                  9:15 –  Tušická Nová Ves – za farnosť

                10:30 – Horovce  – Michal Kopča (č.d. 95)

Oznamy:

Birmovanci – stretnutie na sv. omši a po jej skončení.

Tušice – štvrtok – 18:00

Tušická Nová Ves – utorok – 18:00

Horovce – piatok – 18:00

Spovedanie k prvému piatku o týždeň skôr:

Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:15

Štvrtok – Tušice – od 16:15

Piatok – Horovce – od 16:00

Chorých navštívim v riadnom termíne na prvý piatok 2.10. 2020